AKADEMIA THE CHAMP
Ogólnowarszawski, społeczny projekt „The Champ Academy” ma na celu zmotywowanie oraz zapewnienie dzieciom bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych pod okiem profesjonalistów. Głównym jego celem jest edukowanie dzieci i młodzieży, rozwijanie ich pasji sportowych, stymulowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz profilaktyka wad postawy poprzez aktywność i odpowiednie ćwiczenia.


THE CHAMP ACADEMY
Ogólnowarszawski, społeczny projekt „The Champ Academy” ma na celu zmotywowanie oraz zapewnienie dzieciom bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych pod okiem profesjonalistów. Jest to nowatorski projekt szkoleniowy CSR dedykowany dzieciom w wieku szkolnym. Głównym jego celem jest edukowanie dzieci i młodzieży, rozwijanie ich pasji sportowych, stymulowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz profilaktyka wad postawy poprzez aktywność i odpowiednie ćwiczenia.

Proponujemy formy treningu poprzez zabawę i edukację poprzez sport. Zajęcia będą odbywały się w lokalnych salach gimnastycznych oraz boiskach szkolnych, co pozwoli nam zaangażować i aktywować większą ilość uczestników.

Projekt realizowany będzie w Warszawie w 13 lokalizacjach. Założeniem projektu jest jego lokalność i ogólnodostępność. Każda lokalizacja będzie znajdowała się w innej Dzielnicy m.st. Warszawy, aby umożliwić dzieciom i ich rodzicom sprawną komunikację i dostępność. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 60 minut. Ważnym elementem zajęć będą wprowadzane elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone przez uprawnionych i wykwalifikowanych instruktorów. Naszą misją jest wprowadzenie dzieci w fantastyczny świat rekreacji i sportu. Jednocześnie dążymy do wpajania zasad Fair Play na boisku i poza nim.

Akademia ma być przede wszystkim lokalna i bezpłatna, co jest unikalne w skali ogólnopolskiej. Podmiotem ściśle współpracującym przy realizacji zajęć będą Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy, a dla każdej dzielnicy przygotowana zostanie dedykowana nazwa uwzględniająca nazwę danej dzielnicy. Urzędy Dzielnic w ramach współpracy udostępnią własne kanały komunikacji (elektroniczne oraz podlegające i współpracujące ośrodki sportowe, domy kultury i inne). W kolejnych latach Urzędom Dzielnic zaproponowane zostanie partycypowanie w kosztach realizacji Akademii. Planowane działania są formą społeczną, mającą na celu budowanie świadomości potrzeby ruchu i pokazywania korzyści zdrowotnych płynących z uprawiania sportu, głównie wśród dzieci i młodzieży.

Zasięg programu uzależniony jest od przeznaczonych środków. Założeniem jest zagospodarowanie 13 lokalizacji umiejscowionych w Warszawie. Przewidywana liczba uczestników zajęć to 500-800 dzieci. Grupy 15-20 osobowe pozwolą na indywidualne podejście trenera do uczestnika i nawiązanie więzi.

Akademia The Champ ma uzasadnienie istnienia ponieważ jest to akcja społeczna, ogólnodostępna, bezpłatna, nastawiona na integrację społeczną i wyrównanie szans poprzez sport. Do realizacji projektu zaangażowani będą również wolontariusze.

Liczymy na pomoc w finansowaniu projektu przez firmy i instytucje mające potrzebę pomocy lokalnej społeczności, budowanie z nią więzi, chcące prowadzić programy CSR oraz współpracować z Urzędami Dzielnic miasta Stołecznego Warszawa.

Więcej o projekcie na stronie www.akademia.abksport.pl.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.