KAPITUŁA
Kapitułę konkursu „The Champ Awards” stanowią autorytety w dziedzinie biznesu, sportu, osoby reprezentujące różnorodne dziedziny życia i gospodarki, nadając konkursowi najwyższą rangę.


KAPITUŁA


Kapitułę konkursu „The Champ Awards” stanowią autorytety w dziedzinie biznesu, sportu, osoby reprezentujące różnorodne dziedziny życia i gospodarki. Nadają oni konkursowi najwyższą rangę. Członkowie Kapituły są zapraszani przez Organizatorów, uczestniczą w całościowym procesie konkursu, mogą sugerować wprowadzenie innowacji, wprowadzenie nowych kategorii. Mogą również brać udział w głosowaniu, ich głos jest równoważny głosowi Jurorów, mogą także sugerować kandydatów do Kapituły i Jury.

Kapituła The Champ Awards:
  • Mariusz Czerkawski, olimpijczyk
  • Artur Gromadzki, Prezes Zarządu / Właściciel Modry Las Golf & Country Club
  • Tomasz Jagodziński, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
  • Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupa ITI
  • Andrzej Person Senator PO, były Prezes PZG
  • Robert Rozmus, Aktor
  • Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, Kierownik Katedry Polityki Transportowej Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  • Jacek Socha, Partner, Wiceprezes PwC, Wiceprezes PZG
  • Andrzej Supron, mistrz świata i Europy, wicemistrz olimpijski w zapasach
  • Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski, Ordynator Klinicznego Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Szpital Bielański, Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.