KATEGORIE
Marketing społeczny
Sponsoring zespołu / sportowca
Kampania reklamowa
Strona internetowa
Sponsoring przedsięwzięcia
Kontrybucja w polski sport
Komunikacja cyfrowa
Impreza lub wydarzenie
Osiągnięcia życiowe
Marka roku
Organizacja roku
Sukces międzynarodowy
Sportowy wzór roku


MARKETING SPOŁECZNY


W tej kategorii zostaną nagrodzone równorzędnie prace / programy w dwóch pod kategoriach: a. NON-Profit, b. CSR.

W obu pod kategoriach mogą być zgłoszone prace / programy o nowatorskich pomysłach, które efektywnie pomogły wystartować, zostać i odnieść sukcesy w sporcie zarówno osobom indywidualnym, grupie osób, zespołowi. Zarówno na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Kampania która zainspirowała i pokazała wymierne rezultaty w zwiększonej świadomości udziału w rekreacji i sporcie.

Powinien to być oryginalny, szczery pomysł, który pozostawił długotrwałe piętno w świadomości grupy, do której został skierowany oraz zademonstrował widoczne zmiany pośród tej grupy.

Nagrodzone będą zwłaszcza te projekty, które na bazie sportu zademonstrują widoczne, znaczące i pozytywne zmiany w grupie osób na obszarze, do którego projekt jest kierowany.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.