REGULAMIN
Zgłoszenia które nie spełnią wymagań regulaminowych nie będą brane pod uwagę w ocenie, zarówno przez internautów jak i przez powołane przez Organizatorów Jury.


REGULAMIN


Zgłoszenia

Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie te prace, reklamy i programy, które zostały wyemitowane lub odbyły się w trakcie trwania jej bieżącej edycji.

Zgłoszenia może dokonać:
  • firma, która zleciła lub jest odpowiedzialna za wykonanie przedsięwzięcia,
  • firma / agencja, która ją wykonała lub osoba prywatna związana z wykonaniem tej pracy,
  • zainteresowani internauci niezwiązani z projektem.
Przekazy promocyjne należy przesyłać drogą mailową na adres biuro@abkgrupa.pl w formacie plików graficznych (prasa, outdoor - jpg, gif),) lub plików wideo (telewizja - avi, mpg). W przypadku programów, imprez etc. należy przesłać jego opis do 3 tys. znaków z uwzględnieniem adresu internetowego strony www programu lub wydarzenia.

Każde zgłoszenie podlega regulaminowi przedstawionemu w „Warunkach Zgłoszenia”. Firma / osoba może zgłosić przedsięwzięcie w kilku kategoriach po uwzględnieniu warunków zgłoszenia.

Kategorie

Kategorie konkursu są opisane i wymienione w zakładce "Kategorie". Wyboru przy zgłaszaniu do konkursu dokonuje zgłaszający w porozumieniu z Organizatorem.

Kategorie konkursowe mogą ulec zmianie, lub Organizator może utworzyć pod kategorie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Głosowanie

Na zgłoszone Firmy / Organizacje w pierwszej kolejności internauci głosują on-line. Głosowanie kończy się dzień przed Uroczystością Ogłoszenia Wyników (data ustalana przez Organizatora, uczestnicy zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem).

W każdej kategorii, na podstawie wyników on-line zostają wyłonione nominacje, nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 w każdej kategorii.

Następnie zaproszone przez Organizatora osoby tworzące Kapitułę i Jury wybiorą najlepszych w poszczególnych kategoriach, pośród nominowanych.

Nominacje

W ramach nominacji w każdej kategorii wyróżnione są trzy zgłoszenia (te, które uzyskały największą liczbę głosów). Zgłoszenia, które w trakcie edycji konkursu uzyskały największą ilość głosów przechodzą do finału. Spośród zgłoszeń finałowych Kapituła i Jury wybiera zwycięzców konkursu.

Kapituła

Kapitułę konkursu „The Champ Awards” stanowią autorytety w dziedzinie biznesu, sportu, osoby reprezentujące różnorodne dziedziny życia i gospodarki. Nadają oni konkursowi najwyższą rangę. Członkowie Kapituły są zapraszani przez Organizatorów, uczestniczą w całościowym procesie konkursu, mogą sugerować wprowadzenie innowacji, nowych kategorii. Mogą również brać udział w głosowaniu, ich głos jest równoważny głosowi Jurorów, mogą także sugerować kandydatów do Kapituły i Jury.

Jury

Członkami Jury konkursu „The Champ Awards” są uznane postacie ze świata sportu, biznesu, reklamy, osoby publiczne oraz przedstawiciele firm odnoszących sukcesy na rynku polskim. Skład Jury podawany jest na stronie konkursu. Nominowani i zwycięzcy kolejnych edycji konkursu są zapraszani do grona jurorów. Jurorzy mogą zgłaszać swoje firmy do konkursu, jeżeli spełniają one wymogi konkursowe, nie mogą natomiast głosować na nie, jeżeli dojdą one do finału.

Nagrody

W każdej kategorii Kapituła i Jury przyznaje nagrodę "GOLD CHAMP"; "SILVER CHAMP" i "BRONZE CHAMP". Zgłoszenie, które zdobyło największą liczbę głosów internautów w edycji konkursu otrzymuje nagrodę Grand Prix. Pamiątkowy dyplom jest wręczany przedstawicielowi zwycięskiej firmy podczas uroczystości.

Zwycięzcy mogą otrzymać prestiżową statuetkę po uprzednim uiszczeniu opłaty za jej wykonanie. Wszystkie osoby, firmy związane z przedsięwzięciem mogą otrzymać dodatkowy dyplom i statuetkę (na wyraźne życzenie przedstawiciela firmy) po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty.

Firmy, które zajęły drugie i trzecie miejsce w konkursie mogą na ich pisemne życzenie otrzymać pamiątkowy dyplom oraz statuetkę „SILVER I BRONZE CHAMP” po uprzednim uiszczeniu stosownych opłat. Wszyscy nagrodzeni wzorem sportowych zmagań na najwyższym poziomie mogą otrzymać złote, srebrne i brązowe medale.

Dodatkowo nagrodzeni mogą, za zgodą Organizatora, używać na swoje stronie internetowej ikonę ZŁOTY, SREBRNY lub BRĄZOWY CHAMP, które są do pobrania poniżej:

The Champ AwardsThe Champ AwardsThe Champ Awards


Warunki zgłoszenia i Opłaty

Pierwsza zgłoszona praca nie podlega opłatom zgłoszeniowym, a osoba zgłaszająca nie musi wypełniać formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy pisemnie powiadamiają przedstawiciela firmy o dokonanym zgłoszeniu.

Uprawniony przedstawiciel firmy może, bez podania przyczyny wycofać zgłoszenie z konkursu w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Po tym terminie zgłoszenia zostają poddane ocenie internautów.

Każda następna praca tej samej firmy bez względu na kategorię podlega następującym warunkom zgłoszeniowym, przez osobę / firmę zgłaszającą:
  • wypełnienie ankiety (ankieta do otrzymania od Organizatora),
  • uiszczenie opłaty na konto Organizatora.
Opłaty za zgłoszenia

W V edycji konkursu nie są pobierane opłaty za pierwsze zgłoszenie firmy do poszczególnej kategorii. Każde kolejne zgłoszenie podlega opłacie w wysokości 170 Euro netto bez uwzględnienia 23% VAT. Wszystkie opłaty są dokonywane na konto Organizatora agencję ABK Grupa w złotych polskich według średniego kursu NBP w dniu dokonania wpłaty. Na życzenie i podanie niezbędnych danych Organizator po otrzymaniu stosownej opłaty wystawia fakturę VAT.

Dyplomy, statuetki i medale

Wyróżnieni podczas uroczystości otrzymują pamiątkowy dyplom z obwolutą - bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Firmy nieobecne podczas uroczystości mogą zamówić wszystkie poniżej wymienione materiały reklamowe i promocyjne po opłaceniu zamówienia.

Wszyscy wyróżnieni mają przywilej zamówienia statuetek, medali oraz dodatkowych dyplomów. Zamówienia są realizowane po otrzymaniu i opłaceniu zamówienia.

Koszt materiałów reklamowych i promocyjnych (netto):
  • Dyplom z obwolutą - 75 €
  • Medal - 95 €
  • Statuetka: ZŁOTY, SREBRNY i BRĄZOWY CHAMP - 480 €

Płatność w pln według średniego kursu NBP w dniu realizowania przelewu. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki - koszt według kalkulacji firmy kurierskiej.
2020 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.